Exit site Click here, or press the ‘esc’ key to exit this site quickly

National Helpline for LGBT+ Victims and Survivors of Abuse and Violence0800 999 5428

Email help@galop.org.uk

Support for victims and survivors of domestic abuse and honour-based violence in Welsh

Mae cam-drin domestig yn unrhyw fath o ymddygiad, gweithred neu gam-drin rhwng pobl sydd wedi bod yn bartneriaid agos neu’n rhan o’r un teulu. Gall cam-drin domestig fod ar sawl ffurf, yn cynnwys cam-drin seicolegol, corfforol, rhywiol, ariannol ac emosiynol. Beth bynnag fyddwch chi’n ei brofi, rydym yma i helpu. Peidiwch â goddef yn dawel.